วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมครั้งที่ 5 ศึกษาดูงานในสำนักงานหอสมุด

ฟังวิทยากรอธิบายการใช้สำนักหอสมุด
อธิบายการใช้บัตรนิสิตเข้ายืม-คืนหนังสือ

หมอบของที่ระลึกให้วิทยากรหลังจากบรรยายจากใช้สำนักหอสมุด

ฟังการอธิบายการใช้ห้องพระราชนิพนธ์ชั้้น 7

ดูวิธีการดูตัวเลขเรียกหนังสือ
ในสำนักงานหอสมุด ได้ทำเทคโนโลยีไปใช้ในเรื่องการสืบหาค้นหาหนังสือโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาว่าหนังสือมีไหม มีคนยืมไปรึเปล่า และก็ให้ความสะดวกด้าน เวลาในการต้องการที่จะยืมต่อโดยไม่ต้องมายืมต่อด้วยตัวเอง เพียงแค่ดาวน์โหลด โปรแกรม VPN ก็สามารถยืมหนังสือไว้อ่านต่อได้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น