วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา


ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาในการศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีวงจรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิด ว่าเป็นแบบไหน ได้รู้เกี่ยวกับการนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการศึกษา เช่น ดู้อันตรทัศน์ นำมาใส่สัตว์แต่ละชนิด  ป้ายนิเทศ ตัวหนังสือ ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง ใช้เพื่อให้ดูว่าสัตว์แต่ละชนิดเป็นแบบไหน หรือ ของจริง ให้ดูการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การกิน ชนิดของสัตว์  เป็นต้น มีการจัดแสดงท้องทะเลจำลอง โดยการใช้ตู้อันตรทัศน์ขนาดใหญ่  มีสัตว์ของจริง ที่สตาร์ฟไว้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น